• Home1
  • Home 2
  • Home 3
  • Home 4
  • Home 5
  • Home 6

Els combustibles d'aviació requereixen l'aplicació d'uns estrictes controls per assegurar-ne la seva qualitat i uns protocols molt concrets per promoure la seguretat durant les operacions de transvasament i subministrament. Tots aquests procediments estan perfectament definits tècnicament i estandaritzats per organismes internacionals i majoritàriament adoptats per les legislacions de cada país. Tanmateix, en la majoria dels casos aquests organismes només preveuen l'obligatorietat en l'aplicació d'aquests controls i protocols dins de recintes aeroportuaris malgrat que, des de fa anys, cada cop existeix un consum creixent de combustibles d'aviació fora d'aquest tipus d'instal·lació. Així doncs, ROVIRA AVIATION va néixer amb la intenció de donar als seus clients un servei d'emmagatzematge i logística de combustibles d'aviació amb l'aplicació dels mateixos controls de qualitat del combustible i seguretat operacional que diàriament es duen a terme a l'interior d'un aeroport, fins i tot quan el servei es desenvolupa fora d'aquests tipus d'instal·lacions.

ROVIRA AVIATION - Avda. Zona Industrial, s/n 08180 MOIÀ - BARCELONA, ESPANYA - +34 938207777 - info@aviationfuel.es