Camions trucks

CAMIONS CISTERNA ESPECÍFICS PER A COMBUSTIBLES D'AVIACIÓ

UNA ÀMPLIA FLOTA DE VEHICLES PER PODER-NOS ADAPTAR A LES NECESSITATS DE CADA CLIENT

Per dur a terme d'una manera eficaç el transport de combustibles d'aviació, disposem d'una àmplia flota de camions cisterna de diverses capacitats (des de 3.500 finas a 32.000 litres ) que ens permet adaptar-nos de la manera més eficaçment possible a les necessitats particulars de cada client. Per exemple, comptar amb vehicles amb tracció en tots els eixos motrius o de petit volum de càrrega permet prestar serveis molt precisos i singulars, donant plena satisfacció a les empreses i particulars més exigents.

Al tractar-se de transport, emmagatzematge i subministrament de combustibles d'ús en aviació civil, tots els vehicles destinats a aquest tipus d'activitat incorporen els equips necessaris per assegurar la qualitat del combustible així com garantir la seguretat en les operacions en compliment de les normes internacionalment aprovades. Així mateix, i a petició dels nostres clients, els citats equips permeten realitzar subministraments directes de combustible a les aeronaus fora de recintes aeroportuaris amb idèntics estàndards de seguretat i qualitat exigibles dins d'aquests tipus d'instal·lacions.

Encara que la majoria de serveis de transport de combustible d'aviació mitjançant la nostra flota de vehicles cisterna es centra principalment a la Península Ibèrica i al sud d'Europa, per a la resta del món oferim la nostra tecnologia i experiència en el sector mitjançant la comercialització dels nostre equips.

 

ROVIRA AVIATION - Avda. Zona Industrial, s/n 08180 MOIÀ - BARCELONA, ESPANYA - +34 938207777 - info@aviationfuel.es